KHẢ NĂNG CUNG CẤP 100.000 – 150.000 CON GIỐNG/ THÁNG. NHẬN ĐƠN VÀ HỖ TRỢ KỸ THUẬT 24/24