Kỹ Thuật Chọn Con Giống

· Kỹ thuật chọn con giống:
Sau khi đã xây dựng bể nuôi, hệ thống cấp và xả nước, ta tiến hành chọn con giống. Đây là bước quan trọng. Con giống ảnh hưởng lớn đến mức độ thành công của quá trình nuôi. Có thể chọn giống thuần từ tự nhiên hoặc giống nhân tạo.
Giống từ tự nhiên, khả năng đề kháng cao, giá thành tương đối thấp nhưng thường không cùng độ tuổi (dù cùng size do tự kiếm ăn), tốc độ lớn chậm, không đồng đều. Khi thuần hao hụt cao. Nên chọn giống từ nguồn xúc ụ hoặc đặt dớn thì mức độ hao hụt sẽ giảm hơn xiệt và dùng mồi thuốc nhữ đặt trúm.
Đối với giống nhân tạo, giá thành cao nhưng không phải thuần, tốc độ lớn nhanh tuy nhiên, sức đề kháng kém hơn con giống từ thiên nhiên. Nên chọn con giống từ các cơ sở uy tín, đồng đều, khỏe mạnh không bị bệnh. Nếu đã có kinh nghiệm nuôi có thể chọn con giống size từ 2000 – 1000con/kg. Hộ mới nuôi, nên chọn con giống lớn hơn, size 500con/kg, đã ăn mạnh thức ăn viên.