Giá Lươn Giống

Tại sao giá lươn giống năm 2020 tăng cao?
1/. Thời tiết không thuận lợi nên sản lượng lươn thấp!
2/. Ương giống từ con bột khó đạt!
3/. Lợi nhuận từ lươn thương phẩm cao do đó người nuôi nhiều!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.